Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

2018.gada 1.septembrī , apvienojot Kalētu pamatskolu un Kalētu Mūzikas un mākslas skolu, rodas Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola.

Kalētu Mūzikas un mākslas skola 2016 gada 30.aprīlī atzīmēja 20 gadu jubileju. Skola atrodas Lietuvas pierobežā Kalētu pagastā Priekules novadā. Pateicoties entuziastiem Dzintaram Kudumam un Haraldam Puriņam, kuri vēlējās, lai arī lauku bērniem būtu iespēja sevi pilnveidot mūzikā  un skolotājiem Ilutai Dreimanei, Elenai Budriķienei un Mārītei Žiemelei, skola savu darbību uzsāka 1995. gadā kā Kalētu Mūzikas skola ar nelielu audzēkņu skaitu. Pirmais skolas direktors bija Daris Jansons, bet no 1998.gada līdz 2015.gadam skolas direktore- Olita Mauerzaka. 2004.gadā, pateicoties uzņēmīgai mākslas skolotājai Dzidrai Kuncei un direktorei, skolā tiek piedāvāta iespēja apgūt arī mākslu. 2005./2006.mācību gadu skola uzsāk kā Kalētu Mūzikas un mākslas skola. 

Aptuveni puse no skolas audzēkņu skaita ir kaimiņu  - Bārtas, Gramzdas, Virgas un Dunikas pagastu bērni, kuri labprāt izglītojas mūsu skolā. 

No 2011.gada skolā mācās vairāk nekā 60 audzēkņu.


Skola piedāvā un īsteno šādas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle  - Klavierspēle; Akordeona spēle ( ped. Līga Kvāše )

Pūšaminstrumentu spēle - Obojas spēle( ped. Ēriks Bukants ), Saksofona spēle ( ped.Alise Svipsta)

Sitamisntrumentu spēle  -  ( ped. Nauris Vrubļevskis )

Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle  ( ped. Nauris Vrubļevskis )

Vokālā Mūzika - Kora klase  ( ped.I.Grantiņa)


Programmu “Mūzika” šobrīd apgūst 27 audzēkņi.


Programmā “Vizuāli plastiskā māksla”   

Iespējams apgūt : Zīmēšanu, Gleznošanu, Kompozīciju, Mākslas valodas pamatus, Veidošanu

Darbu materiālā - papīra plastika – ( ped.Daiga Tiļļa ) 

Darbu materiālā  -   datordizains  (ped.Dace Gailīte)

Darbu materiālā - ādas apstrāde, filcēšana -  (ped. Arta Troika )


Programmu "Māksla" apgūst 25 audzēkņi.